Fab Beratı

Fab lab nedir?

Fab labler yerel lablerden oluşan küresel bir ağdır, dijital üretim araçlarına erişim sağlayarak yeni buluşlara olanak verirler

Bir Fab lab’de ne bulunur?

Fab labler (neredeyse) her şeyi imal etmek maksadıyla, kişilerin ve projelerin paylaşımına izin veren ve sürekli gelişen temel cihaz ve imkanları barındırırlar

Fab lab ağı ne sağlar?

Tek bir lab bünyesinde var olanın ötesinde operasyonel, eğitsel, teknik, mali, ve lojistik destek sağlar

Kimler fab lab’den yararlanabilir?

Fab labler halkın kullanımına açık kaynaklardır, bireylere serbest erişim sunduğu gibi topluluklara da plan dahilinde erişim sunarlar

Sizin sorumluluklarınız nelerdir?

güvenlik: insanları veya makineleri incitmemek
işletim: lab’in temizliğine, bakımına, ve iyileştirilmesine yardımcı olmak
bilgi: dokümantasyon ve yönergelere katkıda bulunmak

Fab lab buluşlarının sahibi kimdir?

Fab lablerde geliştirilen tasarım ve süreçlerin telif hakkı ve satışı, buluş sahibinin seçeceği şekilde yürütülür, ancak kullanıcı ve öğrenici bireylerin yararlanmasına ve erişimine açık kalmalıdır

İşletmeler fab lablerden nasıl yararlanabilir?

Ticari faaliyetler bir fab lab dâhilinde modellenebilir ve tasarlanabilir, fakat bu faaliyet diğer kullanımlarla çatışmamalı, lab içinde olmaktan çok lab dışında gelişmelidir; ayrıca, bu faaliyetler başarıya katkıda bulunan buluş sahiplerine, lablere, ve ağlara yarar sağlamalıdır

taslak: 20 Ekim 2012