The Fab Charter

[oude versie--vertaling van de nieuwe versie volgt]

Missie : een fablab faciliteert uitvindingen en innovatie door computergestuurde gereedschappen binnen het bereik van individuen te brengen

Open toegang : iedereen mag het fablab gebruiken om (bijna) alles te maken (zolang dat niemand schade berokkent); je moet zelf uitvinden hoe je het doet en je moet het fablab delen met anderen

Kennis : in het fablab leer je van anderen en door het uitvoeren van projecten; je wordt geacht om opgedane kennis weer over te dragen aan anderen, en bij te dragen aan de beschikbare documentatie en gebruiksaanwijzingen

Verantwoordelijkheid : je bent verantwoordelijk voor:

  • veiligheid: veilig werken met de gereedschappen en machines
  • opruimen: het fablab in een schonere staat verlaten dan dat je het aantrof
  • bedrijfsvoering: helpen met voorraadbeheer, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden, en het melden van incidenten

Geheimhouding : alle ontwerpen en processen die ontwikkeld worden in een fablab komen vrij beschikbaar voor persoonlijk gebruik, hoewel intellectueel eigendom naar keuze beschermd kan worden

Commercie : commerciëel gebruik van het fablab wordt niet uitgesloten, voor zover dat een vrije toegang tot het lab niet in de weg staat; commerciële activiteiten die in het lab ontkiemen worden geacht het fablab op zeker moment te ontgroeien en, eenmaal tot wasdom gekomen, ook tot voordeel te strekken van de uitvinders, het lab en netwerken die tot hun succes leidden.

Source of the translation: Fab Lab Amersfoort https://sites.google.com/site/fablabamersfoort/

This is the original english version of the Charter published on http://fab.cba.mit.edu/about/charter/

  

We provide translations of the Fab Lab Charter in our local translations of our page. Please find the link in the upper right corner of this page. Translations to other languages can be found here:

If you know about translations to other languages please let us know.