Iš kur jos atsirado

The Center for Bits and Atoms (CBA) centras, kuriam vadovauja prof. dr. Neil Gershenfeld, Massachusetts Institute of Technology (MIT) universitete, pradėjo tyrimą apie skaičiavimo pajėgumus, būdingus fizinėms sistemoms. Dėl šios priežasties šis centras sukūrė pirmąją skaitmeninės gamybos laboratoriją, taip pat žinomą kaip "Fab Lab" (gamybos laboratorija). Kaip tarpdisciplininė švietimo plėtros programa, CBA rėmė  kelių panašių Fab Labs įsteigimą užsienyje, kad būtų galima atlikti tolesnius tyrimus apie poveikį ir galimybes susipažinti su skaičiavimo pajėgumais fizikiniame lygyje. "Fab Lab" sąvoka greitai tapo populiari tarp vartotojų  nedirbančių mokslinių tyrimų srityje, o tarptautinis panašių Fab Labs tinklas tapo vieta, aktyviai veikianti mokslinių tyrimų, švietimo ir asmeninės skaitmeninės gamybos taikymo srityse. Šios laboratorijos bendradarbiauja su vietos bendruomenėmis, universitetais ir (tarptautinėmis) vyriausybėmis.

2011 metų pradžioje, tarptautinį Fab Lab tinklą sudarė daugiau kaip 50 Fab Lab laboratorijų iš 16 šalių, kurias sudarė šimtai darbuotojų (apmokamų ir savanorių). Šios Fab Lab naudoja tuos pačius įrankius ir procesus, tarptautinę infrastruktūrą bendradarbiaujant skaitmeninio projektavimo ir gamybos klausimais.