Fab ekosistema

Fab ekosistema - tai nuolat kintanti ir prisitaikanti, ir ne visada lengvai paaiškinama žmonių, vietinė, regioninė ir pasaulinė organizacija.

Žmonės

Žmonės yra svarbiausi Fab ekosistemos veiksniai. Jie valdo Fab Lab laboratorijas, regiones ir pasaulines organizacijas. Kai kurie iš jų dirba už užmokesti, o kiti yra savanoriai. Jiems visiems Fab Lab laboratorijos yra labai svarbios, nors priežastys kodėl gali ir skirtis. Paminint tik keletą: skaitmeninė gamyba, technologijų triumfas, žmonių sukurti įrankiai, įgalinimas, atviros konstrukcijos dizainas, bendruomenės plėtojimas, naujų produktų išradimas, siekiant spręsti pasaulines problemas, mokslininkų jungimas, standartizavimo skatinimas, mokymąsis ir paskata domėtis kamieniniu išsilavinimu. Kai kurie žmonės sutelkia visą dėmesį tik į savo Fab Lab, tačiau daugelis dalyvauja bendradarbiaujant  regioniniu ar pasauliniu lygiu.

Norėdami pamatyti žmonių sąrašą (International Fab Lab asociacijos narių sąrašą) pažiūrėkite Narių puslapis šioje svetainėje.

Laboratorijos

Pagrindiniai Fab ekosistemos procesai vyksta tarp Fab Lab ir vietinių organizacijų, su kuriomis jos tiesiogiai bendradarbiauja, abiejų tiek jų "klientų" ir jų "tiekėjų". Klientai - tai tokios organizacijos kaip bendruomenės centrai, mokyklos, vietinės amatininkų asociacijos, išradėjų gildijos ir t. t. Taip pat ir asmenys norintys individualiai naudotis Fab Lab teikiamomis paslaugomis. Tiekėjai - tai organizacijos, pavyzdžiui, savivaldybės, prekybos rūmai, muziejai  ir t. t., kurie padeda Fab Lab laboratorijoms savo paslaugomis irba veikla. Atkreipkite dėmesį, kad kai kurie tiekėjai (mokykla, kurioje įsisteigus Fab Lab), gali taip pat būti klientas, pvz.: siųsdama savo mokinius į Fab Lab.

Norėdami pamatyti visą Fab Lab tinklą žiūrėkite Fab Lab sąrašą. Norėdami peržiūrėti kitas vietines organizacijas prašome susisiekti su atskiromis Fab Lab.

Taip pat pažiūrėkite: Fab Lab locations.

Regionai

Yra daug įvairių organizacijų, remiančių Fab Lab laboratorijas regioniniu lygiu. Šios organizacijos gali būti formalios, pavyzdžiui USFLN, Jungtinių Amerikos Valstijų Fab Lab tinklas arba neformalios, kaip Ispanijos Speaking Fab Lab grupė. Jos gali egzistuoti metus arba trumpą laikotarpį, pvz. renginio organizavimui.
Regioninių renginių sąrašą galite pamatyti Redakcija (informacija apie artėjančius renginius) ir Ištekliai puslapyje praėjusius įvykius.

Taip pat žiūrėkite: List of Organizations

Pasaulis

Organizacijos, remiančios Fab Lab pasauliniu lygiu, gali būti nuolatinės arba laikino pobūdžio. Kaip pavyzdys gali būti CBA, pastarųjų metinių Fab konferencijų organizatorius.

Pasaulinio masto įvykių sąrašas parteikiamas Redakcijoje (artėjantys renginiai) ir Ištekliai jau praėjusiems renginiams.

Taip pat žiūrėkite: List of organizations.