Mūsų valdyba

Dabartiniai valdybos nariai

Ifa Board Members2

l to r

Sekretorius: Peter Troxler (trox@fabfolk.com)

Iždininkė: Betty Barrett

Išoriniai ir vidiniai ryšiai: Hiroya Tanaka

Ryšiai su CBA ir FABn: Sherry Lassiter

Pirmininkas: Pieter van der Hijden

Išoriniai ir vidiniai ryšiai: Axel Sylvester

Kancleris (Fab chartija, patvirtinimas, sąrašas): Lindi Mophuti

Inovacijos (nauji produktai ir paslaugos): Alex Schaub

Buvę valdybos nariai

  • 2011-2011 - Klaas Hernamdt
  • 2011-2011 - Harmen Zijp