Mūsų tikslai

Mūsų politinis planas apima laikotarpį nuo asociacijos įkūrimo iki kitų metų pabaigos, t. y. 2011m. liepos 4d. - 2012m. gruodžio 31d. Taigi ką mes norime pasiekti per artimiausią laikotarpį?

  • Mes priėjome vieno bendro sąrašo visoms Fab Labs ir stebime mūsų patvirtinimo veikimą ir, jei būtina įsikišame
  • Mes padedame nariams sudaranties darbo grupes bendrais klausimais ir dalijantis jų rezultatais
  • Mes stengiamės sudaryti patrauklų narystės privalumų paketą
  • Mūsų asociacija įkurta ir veikianti.

Bendras Fab Labs sąrašas ir t. t. Iš tikrųjų priimame tai, kas buvo iki šiol pasiekta ir pridėdame įtvirtinimą asociacijoje (t. y.  įsikišame, kai kiti mechanizmai nesugeba tinkamai veikti). Galiausiai mes tikimės visa tai pakeisti į demokratinį procesą, t. y. mūsų kito visuotinio narių susirinkimo metu.

Bendri klausimai - valdyba turėtų sutelkti dėmesį į narių aktyvumą siekiant bendrų tikslų. Klausimai, kurie yra aktualiausi, turi būti išspręsti greičiausiai.

Narystė paketas - mums reikia mūsų asociacijos narių, o dauguma žmonių, susijusių su Fab Labs, sutelkia dėmesį į savo laboratorijąs ir neturi būdų kaip vykti į tarptautines konferencijas. Taigi, mes turime parašyti patrauklų narystės privalumų paketą, skatinantį juos tapti nariais.

Įkurta ir veikianti - kadangi CBA keletą kartų išreiškė, kad bendrijos valdymas nėra pagrindinė jų veikla, turime išsiaiškinti, kokia veikla gali būti paskirta bendruomenei ir organizuojama per asociaciją. Taip pat mes norime sukurti interaktyvios bazės svetainę arba sujungti su viena jau esančia interneto svetaine.