Kodėl mes čia

Greitas ir žymus Fab Lab bendruomenės pasaulinis augimas veda prie didesnio saviorganizacijos poreikio.  Formali struktūra, tinklui besiplečiant, galėtų būti naudinga įvairiems Fab Lab bendruomenės tikslams (matomumui, plėtrai, mokslinių tirimų plitimui, įgalinimui, atviram dizainui ir visiems kitiems). Per Fab6 konferenciją, kuri vyko 2010 metų rugpjūtį, buvo nuspręsta įsteigti "Fab Lab International" asociaciją.

CBA visapusiškai palaiko Fab Lab bendruomenės iniciatyvą. CBA yra pasirengusi suteikti visas teises asociacijai naudoti Fab Lab koncepciją (vardą ir logotipą), siekiant paremti "Fab Lab International" bendruomenę.